Biroul pentru antidiscrimnare

 

Începând din anul 1995 Biroul pentru antidiscrimnare (abrevierea germ.: ADB) din Köln este un centru independent de contactare şi consultanţă pentru persoane cu experienţe legate de discriminare sau care doresc un schimb de idei legate de rasism şi discriminare.

Centrul nostru oferă consultanţă şi sprijin pentru persoane defavorizate pe bază de:

    apartenenţă de rasă sau naţionalitate/etnie

    persoane cu dizabilităţi

    de identitatea sexuală

    de sex

    de vârstă

    de religie resp. a concepţiei despre lume

    de categorie socială

    unei îmbolnăviri cronice

Expertiza centrului nostru de service constă în primul rând din analiza discriminărilor rasiale respectiv a discriminărilor pe bază de apartenenţă  etnică, de aspect exterior, de naţionalitate, de limbă şi/sau religie. De aceea, grupul persoanelor care solicită consultanţă de la centrul nostru de service provine mai ales din rândul migrantelor/migranților şi aşa-numiţilor people of color. Cu toate că modul de abordare a centrului nostru de service este specific pentru fiecare grup-ţintă, se ţine însă cont şi de pluridimensionalitatea experienţei făcută pe bază de discriminare. Astfel, apelează şi persoane la serviciile centrului nostru care au suportat discriminări pe bază de alte caracteristici.

 

Atribuţiile prioritare ale Biroului pentru antidiscrimnare (ADB) din Köln sunt consultanţă, interconectarea, informarea şi oferte de calificare în munca de antidiscrimnare.