Antidiskriminacijski ured

Od 1995. Antidiskriminacijski ured u Kölnu je neovisni centar za kontakt i savjetovanje
osoba koje su iskusile diskriminaciju ili se žele angažirati protiv rasizma i diskriminacije.
Mi savjetujemo i podržavamo osobe koje su nepravedno izložene raznim vrstama napada
zbog:
• rasističkih ili etničkih neprijateljstava
• invalidnosti
• seksualnog identiteta
• spola
• životnog doba
• vjere ili životnog uvjerenja
• socijalnog statusa
• kronične bolesti
Stručnost servisnog centra sastoji se uglavnom u analizi rasne diskriminacije ili
diskriminacije na temelju etničkog podrijetla, vanjskog izgleda, nacionalnosti, jezika i / ili
vjere. Skupina savjetnika koji se obraćaju servisnom centru sastoji se uglavnom od
migranata i People of Color. Iako je naš način rada specifičan za ciljnu skupinu, uzimamo
u obzir sva višedimenzionalna iskustva diskriminacije. Zbog toga obraćaju nam se osobe
koje su diskriminirani zbog drugih razloga.
Glavni zadaci Antidiskriminacijskog ureda u Kölnu su savjetovanje, umrežavanje,
informiranje i kvalifikacija u antidiskriminacijskom radu.