دفتر مبارزه با تبعیض

از سال 1374 (1995م) دفتر مبارزه با تبعیض نژادی شهر کلن Antidiskriminierungsbüro (ADB) دفتر مستقلی برای مشاوره و رجوع مردمی است که تجارب تبعیض داشته­اند یا می­خواهند با نژاد گرایی و تبعیض مبارزه کنند.

ما به کسانی مشاوره می­دهیم و از کسانی حمایت می­کنیم که به دلایل زیر لطمه خورده­اند:

… برچسب های نژادی یا نژاد گرایانه خورده­اند؛

… گرفتار یک ناهنجاری هستند؛

… به دلیل هویت جنسی؛

… به دلیل جنسیت؛

… به دلیل سن؛

… به دلیل گرایش دینی یا بینش؛

… به دلیل جایگاه اجتماعی؛

… به دلیل یک بیماری مزمن.

نظر کارشناسی دفتر خدمات ، به ویژه، شامل تبعیض های نژادی و تبعیض به دلایل برچسب های اصالت قومی، ظاهر انسانها، ملیت، زبان و/یا مذهب می­باشد. به این ترتیب، گروه جویندگان مشاوره­ که به دفتر خدمات مراجعه می­کنند، پیش از همه متشکل از مهاجران زن و مرد و رنگین­پوستان است. با این که روش عملکرد دفتر خدمات برای گروه هدف تعیین شده، عملکرد چند بعدی تجارب تبعیض  نیز مد نظر قرار می­گیرد. بدین ترتیب، همچنین افرادی به ما مراجعه می­کنند که به دلیل ویژگیهای دیگر مورد تبعیض واقع شده­اند.

 

تمرکز وظایف دفتر مبارزه با تبعیض کلن بر ارائه مشاوره، ایجاد شبکه ارتباطی، اطلاعات رسانی و آموزش و ارتقاء تخصص در امر مبارزه با تبعیض است.

 

مورد پشتیبانی از سوی: